BAN CHẤP HÀNH CHI ỦY NHÀ TRƯỜNG

STTHọ và tênThông tin
1
Lâm Minh Phục

Chức vụ: Bí thư Chi bộ
Ngày sinh: 06/03/1983
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Giáo dục công dân
Email: lamminhphuc.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0939971229
2
Nguyễn Thị Mộng Thu

Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ
Ngày sinh: 24/04/1972
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Địa lí
Email: nguyenthimongthu.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0338761798
3

 
Lâm Thị Thu Thảo


Chức vụ: Chi ủy viên
Ngày sinh: 09/05/1978
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Ngữ văn
Email: lamthithuthao.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0939056883