Công văn 1642/SGDĐT-VP Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng