TỔ TOÁN - TINDANH SÁCH GIÁO VIÊN 
TỔ TOÁN - TIN
STTHọ và tênThông tin
1Huỳnh Thị Thanh ThảoChức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Ngày sinh: 22/06/1984
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Tin học
Email: huynhthithanhthao.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0377914764
2Lê Diễm TrinhChức vụ: Phó Tổ phó chuyên môn
Ngày sinh: 15/12/1970
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Toán
Email: lediemtrinh.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0915659424
3
Trương Thành An

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 02/01/1991
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Tin học
Email: truongthanhan.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0983914111
4Lý Thanh BìnhChức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 20/12/1982
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Toán
Email: lythanhbinh.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0839825044
5Phạm Trường ĐángChức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 03/11/1980
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Toán
Email: phamtruongdang.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0915608171
6Lâm Anh ĐàoChức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 24/04/1980
Trình độ: Cao đẳng
Dạy môn: Tin học
Email: lamanhdao.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0914569309
7Võ Thị Thu HiềnChức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 24/02/1987
Trình độ: Cao đẳng
Dạy môn: Toán
Email: vothithuhien.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0392355308
8Hứa NguyênChức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 26/01/1964
Trình độ: Cao đẳng
Dạy môn: Toán
Email: huanguyen.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0848702795
9Trịnh Thị Hồng PhượngChức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 29/03/1983
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Toán
Email: trinhthihongphuong.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0984934311
10Lâm Thị Kiều TiênChức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 03/12/1988
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Tin học
Email: lamthikieutien.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0939372127
11Trần Bội UyênChức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 01/06/1982
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Toán
Email: tranboiuyen.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0907766685