TỔ SINH - HÓADANH SÁCH GIÁO VIÊN 
TỔ SINH - HÓA
STTHọ và tênThông tin
1
Châu Thanh Hà

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Ngày sinh: 27/04/1983
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Sinh - Công nghệ
Email: chauthanhha.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0974477368
2
Ngô Thị Mỹ Trinh

Chức vụ: Phó Tổ trưởng chuyên môn
Ngày sinh: 07/11/1980
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Hóa học - Sinh học
Email: ngothimytrinh.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0939416225
3
Đào Thị Hồng Dinh

Chức vụ: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
Ngày sinh: 13/12/1980
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Sinh học
Email: daothihongdinh.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0909930478
4
Thạch Thị Mỹ Hương

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 01/01/1988
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Sinh học - Công nghệ
Email: thachthimyhuong.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0336067891
5
Ngô Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 11/08/1984
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Sinh học - Thể dục
Email: ngothihongnhung.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0985303606
6
Trần Văn Phi

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn trường
Ngày sinh: 22/12/1970
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Hóa học
Email: tranvanphi.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0972550588
7
Châu Hoàng Vũ

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 17/10/1978
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Hóa học
Email: chauhoangvu.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0366892997