BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

STTHọ và tênThông tin
1Lý Hồng ĐạtChức vụ: Bí thư Đoàn
Ngày sinh: 08/5/1989
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Vật lí
Email: lyhongdat.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0975782901
2Thạch Thị Va RiChức vụ: Phó Bí thư Đoàn
Ngày sinh: 01/01/1986
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Thể dục
Email: thachthivari.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0772832988
3Thạch Nguyễn Hoàng NamChức vụ: UV. BTV, Chủ tịch Hội LHTN
Ngày sinh: 20/03/1987
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Âm nhạc
Email: thachnguyenhoangnam.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0988330619
4Thạch Thị Mỹ HươngChức vụ: UV. BTV, Phó Chủ tịch Hội LHTN
Ngày sinh: 01/01/1988
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Sinh học
Email: thachthimyhuong.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0336067891
5Trương Thành AnChức vụ: UV. BTV
Ngày sinh: 02/01/1991
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Tin học
Email: truongthanhan.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0983914111
6Võ Thị Thu HiềnChức vụ: UV. BCH
Ngày sinh: 24/02/1987
Trình độ: Cao đẳng
Dạy môn: Toán
Email: vothithuhien.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0392355308
7Lâm Thị Kiều TiênChức vụ: UV. BCH
Ngày sinh: 03/12/1988
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Tin học
Email: lamthikieutien.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0939372127
8Thạch Thị Mỹ NgọcChức vụ: UV. BCH (Bí thư Chi đoàn)
Ngày sinh: 06/03/2003
Trình độ: 12/12
Chi đoàn lớp: 12A1
Email: 
Số điện thoại: 
9Nguyễn Thị Út QuíChức vụ: UV. BCH
Ngày sinh: 07/03/2003
Trình độ: 12/12
Chi đoàn lớp: 12A2
Email: 
Số điện thoại: 
10Nguyễn Thị Mỹ VuiChức vụ: UV. BCH
Ngày sinh: 05/03/2003
Trình độ: 12/12
Chi đoàn lớp: 12A2
Email: 
Số điện thoại: 
11Nguyễn Thị Bảo TrangChức vụ: UV. BCH
Ngày sinh: 10/04/2004
Trình độ: 11/12
Chi đoàn lớp: 11A3
Email: 
Số điện thoại: 
12Danh Phong ThuChức vụ: UV. BCH (Bí thư Chi đoàn)
Ngày sinh: 16/01/2004
Trình độ: 11/12
Chi đoàn lớp: 11A3
Email: 
Số điện thoại: 
13Nguyễn Thị Ngọc TuyểnChức vụ: UV. BCH (Bí thư Chi đoàn)
Ngày sinh: 19/01/2004
Trình độ: 11/12
Chi đoàn lớp: 11A2
Email: 
Số điện thoại: 
14Hà Thị Ngọc DiễmChức vụ: UV. BCH
Ngày sinh: 08/01/2005
Trình độ: 10/12
Chi đoàn lớp: 10A2
Email: 
Số điện thoại: 
15Hà Thị Ngọc DiễmChức vụ: UV. BCH
Ngày sinh: 08/04/2005
Trình độ: 10/12
Chi đoàn lớp: 10A1
Email: 
Số điện thoại: