LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

 

Lê Thị Hồng BaChức vụ: Hiệu trưởng
Ngày sinh: 19/01/1980
Trình độ: Thạc sĩ
Dạy môn: Địa lí
Email: lethihongba.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0939130454
 

Nguyễn Thị Mộng ThuChức vụ: Phó Hiệu trưởng
Ngày sinh: 24/04/1972
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Địa lí
Email: nguyenthimongthu.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0338761798
 

 

Lý Hồng ĐạtChức vụ: Phó Hiệu trưởng
Ngày sinh: 08/05/1989
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Vật lí
Email: lyhongdat.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0975782901