LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

STTHọ và tênThông tin
1

Lê Thị Hồng Ba


Chức vụ: Hiệu trưởng
Ngày sinh: 19/01/1980
Trình độ: Thạc sĩ
Dạy môn: Địa lí
Email: lethihongba.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0939130454
2

Nguyễn Thị Mộng Thu


Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Ngày sinh: 24/04/1972
Trình độ: Đại học
Dạy môn: Địa lí
Email: nguyenthimongthu.c3dkh@soctrang.edu.vn
Số điện thoại: 0338761798
3