1. Chuẩn bị trước khi lên sân bay

2. Đến sân bay và lên máy bay

3. Hướng dẫn an toàn trong quá trình bay

4. Lưu ý khi xảy ra trường hợp khẩn cấp trên máy bay

5. Lưu ý khi máy bay hạ cánh

Nguồn: http://giaoducgiaothong.edu.vn/