1. Lên xuống phương tiện thủy

2. Chú ý an toàn khi ngồi trên phương tiện thủy

3. Hướng dẫn mặc áo phao đúng cách

4. Lưu ý khi xảy ra tai nạn giao thông đường thủy

Nguồn: http://giaoducgiaothong.edu.vn/