1. Chọn và đội mũ bảo hiểm an toàn

2. Kiểm tra phương tiện hàng ngày

3. Tư thế lái xe gắn máy an toàn

4. Kỹ thuật cua vòng khi điều khiển xe gắn máy

5. Kỹ thuật phanh gấp khi lái xe gắn máy

Nguồn: http://giaoducgiaothong.edu.vn/